מדיניות פרטיות

אתרSuperbuy.co.il  שומר על הפרטיות שלך!

אנו מכבדים את פרטיותך, ומחוייבים לשמור בסוד על כל המידע שתזיני באתר בעת השימוש בו.

המידע אשר ימסר על ידך ימסר מרצונך החופשי, ולא חלה עליך כל חובה חוקית למסור את המידע אודותיך.

האם הפרטים האישיים שלי חסויים?

פרטייך האישיים (שם, דואר אלקטרוני, סיסמאות וכו’) וכל מידע רגיש אחר עובר הצפנה לפני שמירתו במאגר הנתונים של האתר.

פרטייך האישיים המוצפנים במאגרי האתר ניתנים לצפייה על-ידך ותוכלי לבצע בהם שינויים כרצונך. כמו כן, באפשרותך לדרוש מאתר סופרביי, בכתב כי המידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע של האתר.

פרטייך האישיים משמשים את האתר לשם השלמת רכישת מוצרים על-ידייך ולשם אספקתם המהירה בלבד. בנוסף, האתר מנטר תנועות שונות של לקוחותיו ללא זיהוי לקוח מסוים, וזאת רק על-מנת לאסוף סטטיסטיקה שתסייע בידי סופרביי לשפר את השירות ללקוחותיה.

אתר סופרביי מתחייב שלא להעביר את פרטייך האישיים לאף גורם אחר. זאת למעט במקרים בהם נדרש להעביר פרטים מסוימים לדואר ישראל או לחברת המשלוחים, וזאת רק לשם השלמת הרכישה והאספקה של אותו מוצר.

עם זאת, אתר סופרביי פועל על פי החוק במדינת ישראל. אי לכך, באם מי מלקוחות האתר יבצע פעולה לא חוקית אשר עלולה לפגוע באתר או בלקוחות אחרים של האתר או בצד שלישי כלשהו, או באם ידרש האתר בצו בית משפט ו/או על פי בקשה מגורם משפטי מוסמך ו/או לצורך סיוע לרשויות אכיפה ממשלתיות ו/או לצורך הגנה על ביטחון ושימוש הלקוחות באתר, ובכפוף לחוק להעביר את פרטי הלקוח לצד שלישי, ישתף האתר פעולה עם החוק. דבר זה עשוי להוביל להסגרת פרטי הלקוח.

לפיכך, ללקוחות האתר לא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי אתר סופרביי בקשר למסירת פרטיהם והשימוש בפרטיהם כאמור לעיל והם מוותרים על כל טענה ו/או תביעה כאמור, לרבות מכוח חוק הגנת הפרטיות, תשמ”א-1981.

כמו כן, במקרים שאינם בשליטת האתר או הנובעים מכח עליון, האתר או החברה לא יהיו אחראים לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם ללקוחןת האתר ו/או למי מטעמם אם מידע הנוגע אליהם יאבד ו/או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

מה לגבי פרטי כרטיס האשראי שלי?

פרטי כרטיס האשראי שלך אינם נשמרים במאגר המידע של האתר ואינם נגישים לעובדי האתר ולעובדי החברה המפעילה את האתר.

התשלום בכרטיס אשראי מבוצע בפועל במערכת הסליקה של חברת כרדיט גארד העומדת בתקן אבטחה PCI-DSS מוגנת בתקשורת מאובטחת ומוצפנת SSL.

כיצד ניתן  להגן על  פרטיי האישיים!

אתר סופרביי פועל בסביבה מקוונת, ובפעולה פשוטה שלך ניתן לסייע רבות להגנה על פרטייך. כל שנדרש ממך הוא לשמור בסוד את הסיסמא בה בחרת לשם כניסתך לחשבון שלך באתר. אנו באתר סופרביי ממליצים לך להחליף מידי תקופה את הסיסמא שלך באתר, וזאת על-מנת להפחית את הסיכון שגורם זר שראה אותך מקישה את סיסמתך ייכנס לחשבון שלך.

כמו-כן, אתר סופרביי מסתייע במנגנון המכונה cookies המאפשר לך להיכנס באופן אוטומטי לחשבון שלך באתר מהמחשב האישי שלך. אי-לכך, אם סיימת לגלוש באתר, מומלץ שתקפידי על יציאה מסודרת בסיום הגלישה. יציאה מסודרת מתבצעת בלחיצה על כפתור “התנתק” (נמצא בתפריט “החשבון שלי”).

לפרטים נוספים בנושא “מדיניות פרטיות” ניתן לפנות לתקנון האתר