תקנון

תקנון האתר
תנאי השימוש והרכישה באתר אלקטרה Power
עדכון אחרון : ינואר,2019

1. הגדרות

בתקנון זה:

1.1.”אלקטרה Power” או “האתר” – אתר אלקטרה Power משמש כחנות וירטואלית למכירת בלוני גז למנגל, לפיקניק ומוצרים נלווים ומופעל ע”י חברת אלקטרה Power, החברה להפצת גז בע”מ.

1.2. “חוק הגנת הצרכן” – חוק הגנת הצרכן התשמ”א-1981 והתקנות שהותקנו על פיו.

1.3. “החברה” – אלקטרה Power – חברה ישראלית להפצת גז בע”מ.

2. כללי

2.1.    אתר זה מיועד למסירת מידע אודות מוצרי אלקטרה Power, למסירת הודעות ועדכונים של אלקטרה Power ללקוחותיה ולקהל הרחב, להרשמה למועדון הלקוחות של אלקטרה Power באתר, ולביצוע רכישה של מוצרי אלקטרה Power באמצעות האינטרנט.

2.2.    תנאי תקנון זה מנוסחים בלשון זכר יחיד, אולם הכוונה היא לשני המינים כאחד.

2.3.    אלקטרה Power רשאית לשנות מעת לעת את תנאי השימוש באתר ואת תנאי הרכישה של מוצריה, וכל שינוי יכנס לתוקפו ממועד פרסומו.

2.4.      תקנון זה הינו הבסיס החוקי להזמנות ולגלישה באתר והוא בלבד המסדיר את היחסים בין החברה ו/או האתר לבין הגולשת באתר ו/או המזמינה דרך האתר.

2.5.      כל המבצעת הזמנה ו/או רכישה דרך האתר מצהירה, כי עם ביצוע הפעולה היא קראה תקנון זה, וכי היא מסכימה לכל הוראותיו ותנאיו של תקנון זה, וכי לא תהיה לה או למי מטעמה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או החברה ו/או הנהלת האתר ו/או הנהלת החברה ו/או מי ממנהליה ו/או עובדיה, בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה.

2.6.      החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תקנון האתר מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.

2.7.      כל המחירים באתר מופיעים על גבי המוצרים ונקובים בשקלים חדשים. המחירים כוללים מע״מ אך אינם כוללים דמי משלוח. (שימו לב, לפי סעיף 14ג(ו) לחוק הגנת הצרכן על המחיר לכלול דמי הובלה, כך שיש לציין יחד עם פרטי המוצר גם את מחיר ההובלה)

.2.8      החברה עושה ככל יכולתה לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר אך יובהר, כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות והחברה לא תישא באחריות כל שהיא הנובעת מהם או קשורה אליהם.

2.9.      הנהלת האתר רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר שהתפרסם בעת השלמת תהליך ההזמנה (הכולל את מסירת פרטי כרטיס אשראי). אם עודכנו המחירים לפני שהושלם תהליך ההזמנה, תחויב הלקוחה לפי המחירים המעודכנים.

2.10    הנהלת האתר רשאית להציע מבצעים, הטבות והנחות באתר או בכל אמצעי תקשורת אחר  – לרבות טלפון, דואר אלקטרוני או הודעת טקסט. הנהלת האתר רשאית בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך.

2.11    בעת עדכון סל הקניות, החברה שומרת לעצמה את הזכות להעביר תזכורת ללקוחה אודות הסל הנטוש, באמצעות שליחת מייל לכתובת שהוזנה.

3. קנין רוחני

תכני האתר מהווים קניין רוחני של אלקטרה Power. אין להעתיק מתוך האתר תוכן כלשהו, לרבות טקסט וכל תוכן מילולי אחר, תכני וידאו, סמלים וסימנים גרפיים אחרים, וסמלי מותג של החברה.

4. סודיות ופרטיות

כללי סודיות ופרטיות מפורטים בעמוד ‘מדיניות הפרטיות’ שבאתר החברה.

5. מדיניות מכירת מוצרים

5.1.    אלקטרה Power מוכרת את המוצרים באתר ללקוחות פרטיים בלבד הרשומים כחברים באתר. לפיכך רכישה באתר תתאפשר רק לאחר הצטרפות למועדון הלקוחות. ניתן להצטרף למועדון הלקוחות ישירות באתר.

5.2.    אלקטרה Power תהיה רשאית להגביל את כמות המוצרים הנמכרת ללקוח יחיד, וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי.

5.3.    אספקתו של כל מוצר ממגוון המוצרים המוצע למכירה על ידי סופרביי מותנית בזמינותו של המוצר בעת ביצוע ההזמנה.

6. ביצוע הזמנות

6.1.    הזמנת מוצרים תיעשה באמצעות הליך הזמנה ממוחשב שאותו ניתן לבצע באתר. התשלום עבור הזמנה באתר אפשרית באמצעות כרטיסי אשראי בלבד. אלקטרה Power מכבדת את כל כרטיסי האשראי העיקריים הפעילים בישראל – ויזה, מאסטרכארד, דיינרס קלאב, אמריקאן אקספרס ודביטכארד.

6.2.    כל הזמנה תיעשה בהתאם למחירי המוצרים שיהיו בתוקף בעת ביצוע ההזמנה. אלקטרה Power תהיה רשאית לשנות בכל עת את מחירי המוצרים שלה, ושינויים כאמור יחול החל מיום פרסומם, או ממועד אחר כפי שאלקטרה Power תודיע.

6.3.    הזמנה תחשב כהזמנה מחייבת רק לאחר שניתן אישור של ההזמנה על ידי אלקטרה Power בגמר הליך ההזמנה.

6.4.    מוצרים שהוזמנו ימסרו ללקוח באמצעות שליח לכתובת המסירה שאותה הלקוח ציין בהליך ההזמנה, בכפוף לאמור בסעיף7.1,  או באמצעות הסדרי מסירה אחרים שיקבעו מזמן לזמן על ידי אלקטרה Power. הלקוח יהיה אחראי לכך שבכתובת המסירה שצויינה בהליך ההזמנה יהיה אדם שיוכל לקבל את המשלוח.

6.5.    עבור משלוח המוצרים יחוייב הלקוח בדמי משלוח בהתאם לתעריפים שיקבעו על ידי אלקטרה Power מעת לעת.

6.6.      הרישום לאתר – טרם רכישת מוצר כלשהוא באתר, מחויב הלקוח לפתוח חשבון משתמש. בעזרת חשבון משתמש יוכל המשתמש לבצע פעולות שונות באתר, לרבות, רכישת מוצרים, צפייה ברכישות עבר, ביצוע שינויים בהגדרות הלקוח והעדפותיו וכו’.

6.7.      לשם ביצוע רכישה יהיה על המשתמש למלא טופס פרטים אישיים, לרבות: שם פרטי ושם משפחה; כתובת דואר אלקטרוני; בחירת סיסמא; מספר טלפון; כתובת למשלוח.

6.8.      הרישום כלקוח באתר הוא תנאי קודם לרכישת מוצרים באתר. הלקוח מוזמן לבחור מוצרים אותם ברצונו לרכוש ולהוסיפם את סל הקניות שלו באתר. בכל שלב במהלך הרכישה באתר יכול הלקוח לגשת לסל הקניות שלו ולצפות במוצרים שצבר, להוסיף עוד מוצרים לסל הקניות או להסיר מוצרים מסל הקניות. בגמר בחירת המוצרים יוזמן הלקוח לעבור למסך התשלום באתר לשם ביצוע תשלום והשלמת הרכישה.

6.9.      בשלב התשלום ייתכן ויידרש מהלקוח להשלים פרטים אישיים נוספים, כגון: שם וכתובת למשלוח, מספר טלפון, הערות לשליח שהלקוח מבקש לציין לגבי הזמנה זו וכו’. כמו-כן, על הלקוח יהיה לבחור מתוך רשימה נתונה את סוג כרטיס האשראי באמצעותו הוא מעוניין לשלם עבור הזמנתו. חשוב לציין שמטעמי ביטחון החברה המפעילה אינה שומרת במאגריה את פרטי כרטיס האשראי של הלקוח. התשלום בכרטיס אשראי מבוצע בפועל במערכת הסליקה של חברת כרדיט גארד העומדת בתקן אבטחה PCI-DSS מוגנת בתקשורת מאובטחת ומוצפנת SSL.

6.10.   בתום שלב התשלום ינפיק האתר ללקוח אישור להזמנה אותה ביצע, אשר תשלח ללקוח לכתובת הדואר האלקטרוני אותה מסר במהלך הרישום שלו לאתר. אישור להזמנה מונפק ע”י האתר באופן אוטומטי. רק בשלב מאוחר יותר מוודאת החברה המפעילה או מי מטעמה את הזמינות לאספקה של המוצרים שבהזמנה ומוודאת שהתקבל אישור מחברת האשראי שהנפיקה עבור הלקוח את כרטיס האשראי כי כרטיסו תקף בישראל ושניתן לסלקו בישראל ושניתן לשלם באמצעותו עבור ההזמנה שבנדון.

6.11.   הנהלת האתר רשאית להציע מבצעים, הטבות והנחות באתר או בכל אמצעי תקשורת אחר –  לרבות טלפון, דואר אלקטרוני או הודעת טקסט. הנהלת האתר רשאית בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך.

6.13.   בעת הרשמה לאתר, מוצעת אפשרות הרשמה לדיוורים הרשמיים של האתר, דיוורים אלו אינם מהווים “דבר פרסומת”. באם הנך מעוניינ/ת להסיר את עצמך מן הדיוור לאחר הרישום, ניתן לעשות זאת בקלות דרך הלינק בתחתית הדיוור שהתקבל. יש לציין כי ישנן רשימות דיוור נפרדות, האחת כללית הנשלחת לגבי חידושים באתר והשנייה כוללת עדכונים אישיים ללקוח/ה – על הלקוח/ה לשים לב כי הסיר/ה את עצמו/ה מהרשימה המבוקשת, ובמקרה שאינך מעוניינ/ת לקבל עוד דיוורים – באחריותך להסיר את עצמך מן הרשימות השונות.

6.14.   הזמנה כאורח – קיימת אפשרות ללקוח/ה לבצע הזמנה באתר ללא הרשמה. עם זאת, במידה והלקוח/ה ביצעה הזמנה כאורח/ת ולאחר מכן ביקש/ה להחזיר את ההזמנה – על מנת שיתאפשר לרשום קרדיט לזכותו/ה, יווצר חשבון זמני אליו יוזן הקרדיט. במידה והלקוח/ה מעוניינ/ת בהחזר כספי וזכאי/ת לו ע”פ תקנון משלוחים והחזרות, החזר שכזה יינתן על חשבון הקרדיט.

7. מועדי אספקה

7.1.    משלוח מוצרים אל הלקוחות נעשה אל מקומות שנמצאים באיזורי הכיסוי של שירותי השליחים של אלקטרה Power בלבד. לקוחות שמקום האספקה אליהם נמצא מחוץ לאזורי הכיסוי יוכלו לאסוף את המוצרים במרכזים של האיסוף העצמי ובנקודות מכירה מורשות.

7.2.    לפי מדיניות האספקה של אלקטרה Power מוצרים שהוזמנו אמורים להימסר ללקוחות בתוך חמישה ימי עסקים מהיום שלמחרת מועד ההזמנה, למעט בימי מכירות מיוחדים, כגון ‘בלאק פריידי’. מובהר עם זאת שמועד מסירת ההזמנות תלוי בפעולתו של ספק חיצוני, ולפיכך מדיניות האספקה של סופרביי אינה מהווה התחייבות של סופרביי. כמו כן, בישובים שמרוחקים ממרכזים עירוניים וכן באזורים שמחוץ לתחומי הקו הירוק, מועדי האספקה עשויים להיות תלויים בפריסה הגיאוגרפית ובכיסוי של ספקי שירותי השליחים של אלקטרה Power. בנוסף לכך, מועדי המסירה האמורים מתייחסים למצבי שגרה. יתכנו עיכובים במועדי המסירה עקב שינויים במצב הבטחוני או כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה של החברה, כגון אזור ללא קליטת GPS.

7.3.    אלקטרה Power לא תשא באחריות כלשהי במקרה שבו המוצרים שהוזמנו יסופקו לאחר שחלפו למעלה משני ימי עסקים לאחר יום ביצוע ההזמנה והלקוח לא יהיה זכאי לסעד או לפיצוי כלשהו בשל כך. אולם אם מוצר שהוזמן לא סופק בתוך חמישה ימי עסקים מהיום שלמחרת מועד ההזמנה, הלקוח יהיה רשאי לבטל את ההזמנה ובמקרה זה חיובו בגין ההזמנה יבוטל.

8. מדיניות החזרת מוצרים וביטול עסקאות.

8.1.    החזרת מוצרים וביטול עסקאות תתאפשר בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן. בהתאם להוראות האמורות, כשהם באריזתם המקורית בלבד, וזאת בתוך 14 יום מקבלת המוצר, בכפוף לכך שהאריזה לא נפתחה והמוצר לא נפגם, ובכפוף לחיוב בדמי ביטול בשיעור של 5%  ממחיר הרכישה או 100 ₪, לפי הנמוך מבין השניים. עסקאות שנעשו באינטרנט ניתנות לביטול בתוך 14 יום מקבלת המוצר בכפוף לכך שהאריזה לא נפתחה והמוצר לא נפגם ובכפוף לדמי ביטול בשיעור של5%  ממחיר הרכישה או 100 ₪, לפי הנמוך מבין השניים.

8.2.    החזרת המוצרים יכולה להיעשות בנקודות האיסוף העצמי המצויינות באתר, בכפוף להצגת החשבונית בגין ההזמנה.

8.3.      הלקוח רשאי לבטל את הזמנתו ע”י משלוח הודעת ביטול לאתר לכתובת [email protected] או בשיחה טלפונית לנציג האתר או החברה המפעילה, וזאת כמוגדר בהוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”).

8.4.      ביטול ההזמנה אפשרי החל מיום ביצוע ההזמנה ועד 14 יום (ארבעה עשר ימים) מיום קבלת ההזמנה על ידי הלקוח, או במקרה של איסוף עצמי עד 14 יום (ארבעה עשר ימים) מיום קבלת ההודעה מהאתר. פרק זמן זה מוגדר כתקופת הביטול (להלן: “תקופת הביטול”).

היה ולאחר שההזמנה נארזה ונשלחה לכתובת הלקוח, יבקש הלקוח לבטל את הזמנתו, וכל עוד בתוך תקופת הביטול, ביטול ההזמנה יהיה כרוך בכך שהלקוח יחזיר לאתר על חשבונו את המוצרים שבהזמנה במצב שמיש, דהיינו באריזתם המקורית, שלמים ו/או שלא נעשה בהם שימוש ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג (להלן: “מצב שמיש”). יש לצרף להחזרה את חשבונית הקנייה המקורית שנשלחה אל הלקוח יחד עם ההזמנה. לשם ביצוע ההחזרה יכול הלקוח לתאם עם נציג האתר איסוף של חבילת ההחזרה מביתו. הלקוח יחויב בדמי משלוח עבור ביצוע ההחזרה הנ”ל. לפני ביצוע ההחזרה חשוב שהלקוח יעטוף ויארוז היטב את המוצרים המוחזרים, על-מנת שיגיעו במצב שמיש בחזרה לידי החברה המפעילה. הלקוח מודע לעובדה שעליו מוטלת האחריות המלאה להחזרת המוצרים מהזמנה אותה ביטל במצב שמיש, ולכך שהחברה המפעילה לא תקבל טענה כלשהיא מצידו לגבי מוצרים שלטענתו החזיר במצב שמיש, אולם בפועל הגיעו לידי החברה המפעילה ולמיטב שיפוטה במצב לא שמיש.

8.5.      רק לאחר קבלתם בחזרה של מוצרי ההזמנה יזכה האתר את הלקוח בהחזר כספי המחושב לפי הסכום אותו שילם הלקוח עבור המוצרים שהוחזרו, בניכוי דמי המשלוח שנגבו מהלקוח, בניכוי דמי משלוח לאיסוף ההחזרה מהלקוח באם קיים, בניכוי מחירם של מוצרים שלא הוחזרו מסיבה כלשהיא או שהוחזרו במצב לא שמיש, ובניכוי דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5%  מסכום ההזמנה או עד 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם (להלן: “דמי ביטול”). זיכוי הלקוח בהחזר כספי יבוצע ע”י זיכוי אמצעי התשלום בו שילם הלקוח עבור ההזמנה אותה ביטל.

8.6.      במקרה של ביטול הזמנה של מוצרים עקב פגם במוצרים שסופקו בהזמנה או עקב אי התאמה בין המוצרים שסופקו לבין תיאורם באתר, יזוכה אמצעי התשלום שבאמצעותו שילם הלקוח עבור המוצרים הנ”ל באותה הזמנה. זיכוי אמצעי התשלום יהיה בגובה מלא (100% החזר כספי) של המחיר המלא שנגבה מהלקוח עבור אותם מוצרים. לחלופין, יוכל הלקוח לבחור להזמין מוצרים זהים או אחרים במקום המוצרים שהזמנתם בוטלה. במקרה זה, ישלח האתר או החברה המפעילה את המוצרים החילופיים ללקוח (איסוף עצמי אפשרי גם במקרה זה). לצורך מעקב ושיפור השירות ללקוח, יחזיר הלקוח לחברה המפעילה את המוצרים שהזמנתם בוטלה לשם בדיקת הפגם או התקלה שגרמה לאי ההתאמה.

8.7.      מוצר שסופק ללקוח ללא חיוב, כדוגמת: מוצר בונוס, מוצר במתנה וכו’, ואשר יוחזר ע”י הלקוח לחברה המפעילה, לא יינתן ללקוח החזר כספי עבור החזרה זו.

8.8.      ביטול הזמנה על-ידי האתר ו/או החברה המפעילה.

החברה המפעילה רשאית לבטל על-פי שיקולה הבלעדי, בשל כל סיבה, ובכל עת הזמנה של לקוח, כולה או חלקה, בטרם נשלחה ההזמנה ללקוח או בטרם התקבלה על-ידו.

הודעה על ביטול ההזמנה תימסר ללקוח באמצעות משלוח הודעה לכתובת הדואר האלקטרוני של הלקוח אותה מסר בעת ביצוע ההזמנה או באופן טלפוני ע”י נציג האתר. האתר ו/או החברה המפעילה לא יחייבו את הלקוח עבור ביצוע הזמנה זו שבוטלה, ובאם כבר חויב הלקוח עבור הזמנה זו יזוכה אמצעי התשלום שבאמצעותו שילם הלקוח עבור הזמנה זו במלוא הסכום שחויב (100% החזר כספי).

הודעה על ביטול ההזמנה לא תימסר ללקוח במידה והסיבה לביטול ההזמנה קשורה לקבלת סירוב לתשלום מחברת האשראי שהנפיקה את כרטסי האשראי בו השתמש הלקוח לביצוע התשלום והלקוח לא הסדיר את התשלום תוך 7 ימים מיום בו הודיע לו נציג האתר על קבלת הסירוב לתשלום.

8.9.      באם ביטול ההזמנה שבנדון נבע ממוצרים שלגבם אזל מלאי האספקה, יהיו רשאים האתר ו/או החברה המפעילה להציע ללקוח מוצרים חליפיים שווי ערך.

לקוח, שלא חויב עבור הזמנה שבוטלה או שכבר הושב לא כספו בגין חיוב שבוצע, לא יהיה רשאי לטעון כל טענה ו/או לדרוש כל דרישה ו/או לתבוע כל תביעה מהאתר ו/או מהחברה המפעילה בגין ביטול ההזמנה שבנדון.

8.10.   בגין ביטול הזמנה כלשהיא, האתר ו/או החברה המפעילה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח או לצד שלישי אחר לרבות אך לא מוגבל בנזק בגין רכישת מוצר זהה במחיר גבוה יותר מצד שלישי.

9. בירורים ופניות בנושאי שירות

ניתן לבדוק בכל עת מה סטטוס ההזמנה בעמוד היסטוריית ההזמנות שלי. לפניות ובירורים ניתן להשאיר הודעה או לפנות לשירות הלקוחות במייל  [email protected] מובהר כי על אף האמור לעיל אתר אלקטרה Power רשאי לשנות את אזורי המשלוח, את גובה דמי המשלוח ואת מדיניות המשלוחים והאספקה מעת לעת וללא צורך במתן הודעה מוקדמת מראש (להוציא הזמנות שכבר בוצעו ואושרו)

תקנון מבצע לרכישת בלוני גז

להלן תקנון מבצע “מבצע שבועות חגיגי” (להלן: “המבצע“), שיחול באתר סופר ביי (להלן: “החברה“): 

 1. במסגרת המבצע תינתן 25% הנחה על קטגורית ‘בלוני גז למנגל’ (להלן: “ההטבה“) בגין רכישה של בלוני 2.5 ק”ג, 5 ק”ג  הנמכרים באתר. ההנחה תינתן למזיני קוד דופון המצויין באתר או הנמסר ללקוח ולא באופן אוטומטי ובלבד שבמועד הרכישה קיים מלאי של ההטבה.
 2. מלאי ההטבה: 100 קופונים. 
 3. המבצע יחול בין התאריכים 3.6.2024 – 18.6.2024 (כולל) או עד גמר מלאי ההטבה. החברה רשאית להאריך את תקופת המבצע או לקצרו בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. 
 4. המבצע יתקיים באתר החברה בלבד.

המשתתף

 1. בפעילות יכולים להשתתף אך ורק רוכשים אשר גילם מעל 18 שנים.
 2. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין פרסומים אחרים כלשהם במדיה בקשר עם מבצע זה, יגברו הוראות תקנון זה. 
 3. לא יינתן כפל מבצעים והנחות לרוכשים במסגרת המבצע אלא אם צוין אחרת במפורש.
 4. מוסכם כי כל מחלוקת בעניין שלא הובהרה בתקנון תוכרע על פי שיקול דעתה הבלעדי של הנהלת החברה.
 5. האחריות להטבה, לטיבה ושירות הלקוחות להטבה ינתנו על ידי החברה. בטלפון מס’: 054-2911356
 6. החברה לא תהיה אחראית לנזק שיגרם למשתתף כלשהו ו/או לצד שלישי עקב השתתפות במבצע.
 7. החברה לא תהיה אחראית לכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה ו/או אי התאמה הקשורה בקשר כלשהו להטבה ו/או השימוש בה ו/או איכותה ו/או השירות שניתן לה ו/או כל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה שגרמה ההטבה ו/או השימוש בה מכל סיבה שהיא. המשתתף מוותר בזאת על כל טענה כלפי החברה ביחס להטבה מכל סיבה שהיא בין שהוזכרה בתקנון זה ובין שלאו.
 8. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאיו של תקנון זה מפעם לפעם ו/או להפסיק את המבצע לפני המועד המתוכנן או לפני גמר המלאי, או להמשיכו מעבר למועד זה, בכפוף להוראות הדין החלות על המבצע. וזאת אף ללא הודעה מראש.
 9. בהשתתפות במבצע מאשר המשתתף כי קרא תקנון זה וכי הוא מסכים לכל האמור בו.
 10. מקום השיפוט הייחודי בקשר עם תקנון זה יהיו בתי המשפט המוסמכים בתל אביב בלבד ובכל מקרה יחולו דיני מדינת ישראל.
 11. כתובת הנהלת החברה: הגביש 8 נתניה. טלפון: 3114*